banner
擴展區上方背景圖片
回到首頁
聯絡我們
交通位置
招生資訊
學校資訊
行政單位
教學單位
專案網站
學生專區
教師專區
活動相片
  目前頁面:行政單位>>>圖書館    瀏覽人數:1
SanfongWeb 無障礙網站自助系統
SanfongWeb
全部公告類別
  高雄市立小港高級中學 標題 內容
標題
單位
時間
點閱率
圖書館
2018/11/13
104
圖書館
2018/10/29
186
圖書館
2018/10/26
81
圖書館
2018/9/19
39
圖書館
2018/8/7
113
圖書館
2018/3/7
137
圖書館
2018/8/7
104
圖書館
2018/6/22
62
圖書館
2018/4/19
66

 

圖書館

 

小港高中Demo站                                                                                        812 高雄市小港區學府路117號
                                                                                        No.117, Siyuefu Rd. Siaogang District, Kaohsiung City 812, Taiwan (R.O.C.)
                                                                                        07-8062627-9(三線),07-8016916(轉各分機) Best Resolution: 1024 X 768