banner
擴展區上方背景圖片
相關網站-(開啟新視窗)
愛上高中新課程-(開啟新視窗)
學習加油站-(開啟新視窗)
社教博職網-(開啟新視窗)
高雄市政府教育局全球資訊網-(開啟新視窗)
  目前頁面:學校資訊>>>校內團體>>>家長會 Click rate:1
SanfongWeb 無障礙網站自助系統

學生家長會

 

 

 

DSC00102 (複製).JPG

107學年度班級代表大會-1
 

DSC00116.JPG

107學年度班級代表大會-2

 

黃國賓經理 擔任小港高中家長會 顧問1

聘任 新光銀行 小港分行 黃國賓經理 擔任小港高中家長會 顧問

hkhs-0286 (複製)

107年9月26日活動中心落成李萬鵬會長致詞

DSC02383.JPG

迎新送舊餐會

DSC02395.JPG

迎新送舊餐會

1007fa-1 1007fa-2
 1105-1  1105-2
 1105-4  1105-3

 

小港高中Demo站                                                                                      81255 高雄市小港區學府路117號
                                                                                      No.117, Xuefu Rd., Xiaogang Dist., Kaohsiung City 81255, Taiwan (R.O.C.)
                                                                                      07-8062627-9(三線),07-8016916(轉各分機) Best Resolution: 1024 X 768