banner
擴展區上方背景圖片
相關網站-(開啟新視窗)
愛上高中新課程-(開啟新視窗)
學習加油站-(開啟新視窗)
社教博職網-(開啟新視窗)
高雄市政府教育局全球資訊網-(開啟新視窗)
  目前頁面:學校資訊>>>校內團體>>>家長會>>>歷任會長 Click rate:1
SanfongWeb 無障礙網站自助系統

 小港高中歷任家長會長一覽表

年度

姓名 

任職單位 

職稱 

 81學年度

陳義成

喬匯建設公司 

總經理 

 82學年度

陳義成

喬慧建設公司 

總經理 

 83學年度

陳義成

喬慧建設公司 

總經理 

 84學年度

陳春木

益吟企業公司 

負責人 

 85學年度

葉文仁

明仁工程公司 

負責人 

 86學年度

薛東森

老爺加油站

負責人

 87學年度

薛東森

老爺加油站

負責人 

 88學年度

葉文仁

明仁工程公司 

負責人 

 89學年度

賴信編

台灣中船 

領班 

 90學年度

葉文仁

明仁工程公司 

負責人 

 91學年度

蔡媽福

高雄市議會 

議員 

 92學年度

蔡媽福

高雄市議會 

議員 

 93學年度

李順進

高雄市議會 

議員 

 94學年度

劉漢城

唐榮公司 

工程師 

 95學年度

翁勢鴻

服務業 

 

 96學年度

邱慶培

商 

 

 97學年度

蔡東庭

富敬實業 

協理 

 98學年度

李靖鈁

益興企業 

執行總監 

 99學年度

李靖鈁

益興企業 

執行總監 

 100學年度

賴順敏

立法委員辦公室

 主任

 101學年度

吳文俊

 商

 

 102學年度

紀貴蘭

 營造業

經理

 103學年度

王俊中

鈺潔國際事業有限公司

總經理

 104學年度

王俊中

鈺潔國際事業有限公司

總經理

 105學年度

莊尚諭

 于達國際物流有限公司

總經理

 106學年度

李萬鵬

健中動物醫院 

獸醫師

107學年度

王俊中

鈺潔國際事業有限公司

總經理

小港高中Demo站                                                                                      81255 高雄市小港區學府路117號
                                                                                      No.117, Xuefu Rd., Xiaogang Dist., Kaohsiung City 81255, Taiwan (R.O.C.)
                                                                                      07-8062627-9(三線),07-8016916(轉各分機) Best Resolution: 1024 X 768